Vad är HSS?

HSS har över hundra juniorer och ett tjugotal för både juniorer och vuxna. (Bild Esko Kilpi)Idag är Helsingfors Segelsällskap, HSS

 

Idag är Helsingfors Segelsällskap, HSS

 • Landets ledande juniorförening med över 150 juniorer, som deltar i HSS omfattande träningsprogram.
 • HSS har också Finlands mest omfattande seglingscentrum för vuxna i alla åldrar - AUDI HSS Sailing Center - avsedd för vuxna i olika åldrar, som vill segla och träna utan att äga egen båt. Centret har 28 båtar, som dess medlemmar kan använda fritt. Skolning av hög kvalitet för nybörjare såväl som för erfarna seglare.
 • Sällskapet har också Nordens största klassikerflottilj, över 80 klassiker båtar.
 • I förhållande till alla andra segelsällskap i landet, har HSS den största proportionen av medlemmar, som tränar och tävlar med sällskapets eller egen båt.
 • Den största gruppen HSS:are är dock långfärsseglare som aktivt använder sig av HSS två ute/utflyktshamnar.
 • HSS är ett av Finlands äldsta och det fjärde största segelsällskapet med omkring 1400 medlemmar och 350 båtar.  Föreningen grundades år 1893, till en stor del som en motvikt mot NJK, som på den tiden ansågs vara reserverad för Helsingfors elit, där den spirande svenskspråkiga medelklassen i Helsingfors inte kände sig hemma.
 • HSS hemmahamn ligger på Skifferholmen utanför Havshamnen i Helsingfors. HSS har där en gästhamn, med full betjäning för besökare och med plats för 20 båtar. HSS restaurang Boathouse har en av stadens bästa havsutsikter.
 • Till medlemmarnas förfogande står även utfärds- och etapphamnarna Andö i Ingå skärgård och Getören i Borgå skärgård.
 • Utöver svenska är bruks- och skolningsspråken finska och engelska.
 • HSS är ett segelsällskap för både tävlings- och långfärdssegling, med långa traditioner. Sällskapet har under de senaste åren vuxit kraftigt. Tillväxtens huvudsakliga orsaker har varit juniorverksamhetens och den skolningsbetonade vuxenseglingens snabba utveckling. 

(HSS ordnar både större och mindre medlemsfester året runt. Klubbkommittén är specialist på god mat. Bild Esko Kilpi)

HSS värden

 • Passion för seglingen
 • Aktivt deltagande och gemenskap
 • Omvårdnad och förkovran av seglingskunnandet och sjömanskap
 • Respekt, uppmuntran och vänlighet i all verksamhet
 • Bevarandet av sällskapets bästa traditioner samt möjlighet till förnyelse
 • Initiativtagande i Finland och internationellt

 


Video: HSS är ett aktivt kappseglingssällskap - Sammandrag av HSS seglingsprogram under 120-års jubileumsåret 2013