Vårmöte 29.3.2017

Sön 19.3.2017 - klo 14:59 -- Kristina

Möteskallelse
Helsingfors Segelsällskap r.f:s stadgeenliga vårmöte sammankallas
onsdagen den 29.3.2017 kl. 18 i klubbrummet på Skifferholmen
På mötet behandlas
1. stadgeenliga ärenden och
2. val av en ny styrelsemedlem för att ersätta medlem som avgått under sin mandatperiod
Möteshandlingarna skickas per e-post till medlemmarna och finns till påseende på kansliet.
Helsingfors 19.3.2017
HSS Styrelse

BilagaStorlek
hssvarmote2017foredragningslista.pdf159.28 KB
Section: 
Allmänna