Adress mot båtskatten

Tors 2.2.2017 - klo 11:05 -- Kristina

Bästa båtförare,

du får detta meddelande för att vi behöver din hjälp i en av de viktigaste utmaningar vi står inför. Båtskattepropositionen har för tillfället skickats för utlåtande till lagberedningsutskottet.

Vi hoppas att var och en underskriver adressen så snabbt som möjligt. Det behövs ca. 50 000 namn för att nå önskad effekt. Vi tror att detta lyckas om vi inom Segling och Båtsport i Finland samlar våra krafter.

Vänligen dela länken nedan med vänner och bekanta med en uppmaning att delta.

Länk till adressen: https://www.adressit.com/hallituksen_tulee_luopua_veneverosta

 

 

Segling och Båtsport i Finland rf

Samuli Salanterä

Styrelseordförande

Section: 
Allmänna