Höstmöte 30.11.2016

Sön 20.11.2016 - klo 21:24 -- Kristina

Möteskallselse

Helsingfors Segelsällskap r.f:s ordinarie höstmöte sammankallas onsdagen den 30.11.2016 kl 18 på Skifferholmen. På mötet behandlas de stadgeenliga ärenden.

Möteshandlingarna skickas per e-post till medlemmarna och finns till påseende på kansliet.

Helsingfors 20.11.2016

HSS Styrelse

Efter höstmötet berättar den inkallade ständige medlemmen Paul Suominen om sin världsomsegling som han gjorde mellan åren 2004-2007 som den äldsta jordenrunt ensamseglaren.

Färjan kör till Skifferholmen 17.30 - 18.00 samt efter mötet till fastlandet.

BilagaStorlek
moteskallelsehost2016hbl.pdf20.79 KB
Section: 
Allmänna