Det är dags att...

Fre 2.12.2016 - klo 17:14 -- Kristina

....vara så snäll och placera allt virke och annat material du har på ön under din egen båt. Och se till att båten ar ordentligt täckt för vintern.

Vi har servicefärjan bara två veckor I vattnet. Vi vill flytta massor av sopor /material till stadssidan och till "Molok"- sopkärl där. Vi planerar att kasta bort allt material som inte har namn på och inte är under din båt.

 

 

 

Section: 
Allmänna
Hamn