Avgifter 2017

Medlemsavgifter 2017 
0-19 årjunior58
20-25 årung95
26-64 årårs210
65+senior95
studerande 95
andra familjemedlem, juniorförälder 95
Seglingscenter 660
   
Ny medlem betalar inskrivningsavgift motsvarande medlemsavgften 
(gäller ej juniorer eller seglingscenter medlemmar) 
   
Investeringsavgiftför familjens första medlem över 29 år64
 Frivillig för ständiga medlemmar utan båt 
Kansliavgiftför ständiga medlemmar (frivillig)48
   
Hamnavgifter 2017  
Kajplats, båtens bredd   
under 2,35 m 348
2,35 – 2,84 m 445
2,85 - 3,34 m 557
3,35 – 3,84 m 664
3,85 m och över  776
A- och Callus kaj under 3,85 m895
A- och Callus kaj  3,85 och över954
C 16, C 24 1928
F 3 1928
C 23 1928
Bojplats, båtens depl.  
<3 t 401
3,01- 5,5 t 424
5,51 - 7,5 t 495
7,51 - 10,0 t 636
> 10,01 t 847
Obesiktigad båt betalar dubbel båtavgift 
Båt inskriven i annan förening 25 % högre avgift 
   
Jollar på slipen 2016  
Juniormedlem 32
Övriga medlemmar 63
   
Utsocknesavgift  
Av utsockensbor uppbärs därtill för hamnplats samma tilläggsavgift  
som Helsingfors stad debiterar sällskapet 
   
Båtavgift 2016  
Kölbåt och motorbåt 68
Lättbåt 47
Interimsvimpel 35
Gästavgifter i hamnen  
Icke medlemmar per dygn32
Icke medlemmar per vecka126
Medlem: 2 dygn gratis högst 2 gånger per säsong.  
Längre tid 42/vecka för de 2 första veckorna och därefter 63/vecka.42/63
   
Användning av mastkran 
medlemmar  0
utomstående 30
   
Vinterhyra 2016  
Slipen per m² 16
Västra skjulet per m²47
Reservation för rektangulär form10%
Mastförvaring utan båt/vinter85
Förvaring av bock/sommar53
   
Sjösättning/upptagning 2016  
< 3,0 t 150
3,01 - 4,5 t 150
4,51 -10,0 t 180
Under säsongen per gång65
Kappseglande båtar 5 gånger gratis 
   
Bottentvätt 65
   
Flyttning av båt i hamnen och slip per arbetstimme/person63
   
Trafikkort 2016  
Medlemskortet ger rätt till gratis överfart 
Icke-medlem säsongkort84
Icke-medlem 10 resors kort47
Icke medlem tur-retur vuxna6
Icke-medlem tur-retur barn under 16gratis
   
Hamnbevakning  
Om förhinder anmäls i tid uppbärs210
För oanmäld frånvaro uppbärs368
   
Bastuavgift  
Grundavgift per timme 16
Tilläggsavgift per person/timme2