Klubben - vi sammanför HSSarna!

Klubbkommittén har som sitt främsta mål att skapa en avspänd och familjär atmosfär på HSS. Det når vi genom att arrangera intressanta evenemang som alla medlemmar kan delta i. Information om verksamheten ska nå alla sällskapets medlemmar – en effektivare kommunikation bland annat via Facebook är ett led i detta. Evenemang och program presenteras i sällskapets evenemangskalender. Ett viktigt mål är att stärka Skifferholmens roll som en samlingsplats för all slags verksamhet inom HSS.  Skifferholmen ska vara en trevlig och trygg miljö för medlemmarna att fira sin fritid, ha det roligt tillsammans och träffa andra.

HSS erbjuder fina och stämningsfulla lokaliteter till olika ändamål; föreningens allmänna tillställningar, nämndernas verksamhet och även enstaka medlemmar kan utnyttja utrymmen. Vänligen kontakta kansliet 09-633 637 eller hss@hss-segel.fi när du börjar planera ett evenemang i HSS utrymmen!

Vi jobbar för att utveckla Skifferholmen samt sällskapets olika lokaliteter och gemensamma verksamhet i samarbete med hela medlemskåren. Därför är det viktigt att medlemmar från alla olika aktivitetsgrupper deltar i vår verksamhet.

Alla med!

Vi hoppas på initiativ och idéer från er gällande all verksamhet i föreningen samt förslag om användningen av utrymmena. Alla är välkomna att delta i klubbkommitténs trevliga och intressanta arbete. Tveka inte att ta kontakt!