Anmälan till klassikerregistret och K-märkning av båt

Alla båtar byggda före 1968 kan ansöka om att bli upptagna i Registret för klassiska båtar i Finland. Samtidigt kan de också ansöka om att bli K-märkta. Avsikten med klassikeregistret är att dokumentera den finska nöjes- och tävlingsbåtskulturens historia. HSS klassikerkommitté var en av initativtagarna till registret och sällskapet uppmanar alla ägare av klassiska båtar att göra en anmälan tll registret (se nedan). 

De båtar som antagits i registret kan också ansöka om att kultur-märkas. En K-märkt båt är kulturhistoriskt värdefull. Till konstruktion och byggnadssätt skall den representera högsta kvalitet och den bör anknyta på ett meningsfullt sätt till vår nöjes- och tävlingskultur. Båten måste ytterligare ha en väl dokumenterad historia. En K-märkt båt ansöka om renoveringsunderstöd av Museiverket.

För närvarande har ett tiotal HSS båtar inskrivits i registret och tre båtar - havskryssaren S/Y Aura, och Skärgårdskryssarna Gun och Ursula - har blivit K-märkta. Om du har frågor kan du vända dig till Heikki Häyhä från HSS klassikerkommitté (heikki.hayha(at)metropolia.fi). Skicka ifylld registeranmälning till Heikki.

Museiverket svarar också på förfrågningar om renoveringsunderstöd för K-märkta båtar. Kontakta specialforskare Hannu Matikka 040-128 6273,

Bilder: HSS första K-märkta båtar: Gun , Aura och Ursula

Bild: Heikki Häyhä (av Esko Kilpi)

Kriterier för Registret för klassiska båtar i FInland:

1. Båten är byggd som en nöjes- eller tävlingsbåt

2. Båten är minst 45 år gammal

3. Båten har en tillräckligt väl dokumenterad historia

Dessutom bör ett av följande kriterier uppfyllas:

  • Byggd i Finland
  • Finsk konstruktör
  • Representerar an allmän typ i Finland
  • Har varit i användning i Finland
  • Representerar en sällsynt båttyp

Kriterier för K-märkta båtar i Finland:

Båten måste uppfylla alla av följande kriterier:

1. Båten är byggd för nöjes- eller tävlingsbruk

2. Minst 45 år gammal

3. Båten har en mycket väl dokumenterad historia

4. Båten bör vara i gott och sjöduglight skick (undantag kan göras)

5. Båten bör vara kulturhistoriskt värdeull

6. Båten värderas som individ, K-märkningen gäller inte båtklass eller -serie

7. K-rådet kan också göra en bedömining att "K-rådet förordar en eventuell K-märkning"

Dessutom måste ett av följande kriterier uppfyllas:

  • Byggd i Finland
  • Finsk konstruktör
  • Representerar an allmän typ i Finland
  • Har varit i användning i Finland
  • Representerar en sällsynt båttyp

Om segelbåtsriggar:

Om den ursprungliga träriggen har ersatts av alumium- eller modernare rigg avgör K-rådet helheten fån fall till fall

Om motorbåtsmotorer:

En ny motor är inte ett hinder för K-märkning. Den nya motorn bör likna den ursprungliga och båtens allmänna natur måste bevaras. Motorbåtens teknik och motor värderas som en helhet.

Klassikerregistret och K-märkningen fastsälls av ett expertråd där Museiverket, Forum Marinum, båtorganisationer är representerade. HSS är representerad i K-rådet av Heikki Häyhä.

Segelbåtar i klassikerregistret hittar du här:

Motorbåtar i klassikerregistret hittar du här:

Registret för K-märkta båtar hittar du här:

Lähetä täytetty klassikkorekisterianomus Heikki Häyhälle: (heikki.hayha(at)metropolia.fi)