Betalning med Visa, Visa Electron eller MasterCard

Om du vill betala med korten Visa, Visa Electron eller MasterCard fungerar Helsinfors Segelsällskap r.f. endast för marknadsföring av produkterna och tjänsterna och levererar dessutom produkterna till köparen. Suomen Verkkomaksut Oyj svarar för reklamationer.

Vid betalningar med Visa, Visa Electron eller MasterCard är Suomen Verkkomaksut Oyj säljaren av produkten.

* Affären sker mellan kunden och Suomen Verkkomaksut Oyj.

* Säljaren ansvarar för alla skyldigheter i anslutning till en affär.

* Suomen Verkkomaksut Oyj är även betalningsmottagare.

Suomen Verkkomaksut Oyj
FO-nummer: FI2122839
Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830

Nätbanker

Vid betalningar via nätbanker genomför Suomen Verkkomaksut Oyj (FI2122839) betalningsförmedlingstjänsten i samarbete med banker och kreditinstitut i Finland. För konsumenten fungerar tjänsten exakt på samma sätt som vid traditionell e- betalning.