Nattvakt 2016

Schemat för nattvaktande 2016 hittar du under texten som pdf-bilaga.   

Det är i medlemmarnas som hyr hamnplats gemensamma intresse att hamnen är bevakad genom hela säsongen. Tidigt och sent på säsongen är det få båtar i hamnen men väderomständigheterna kan vara häftiga och en nattvakt behövs även då.

Nattvaktandet i HSS hemhamn sköts av de medlemmar som hyr en hamnplats. Då du har en hamnplats på Skifferholmen, antingen hamnplats eller bojplats ingår en nattvaktstur. Personer på över 70 år med hamnplats och som inte känner sig kapabla att sköta sin nattvaktstur kan kontakta kansliet. Medlemmarna har möjlighet att själv välja den nattvaktstur som passar bäst. Hamnen bör ha en nattvakt från medlet av maj till slutet av september.

Nattvakten börjar kl. 23.00 och slutar kl. 8.00. HSS flagga halas av båtkuskarna och hissas av nattvakten igen kl. 8.00. Kom gärna tidigare än 23.00 om det är hård vind. Under hösten hålls två nattvakter då höststormar kan behöva två personer i hamnen. Nattvaktens häfte där nattens händelser samt rundor antecknas finns i restaurangens tambur, på vänster sida om ytterdörren.

Båtägare med hamnplats ansvarar för att nattvaktsturen blir skött och ägaren är ska betala en avgift om han eller hon inte sköter sin tur. En båtägare med hamnplats som inte själv önskar sköta sin nattvaktstur kan meddela om detta då han/hon söker efter en hamnplats, till hamnplatsavgiften läggs då till en nattvaktavsgift enligt rådande prislista. Båtägaren kan själv även ordna med en ställföreträdare.

Bokning av nattvaktstur

Nattvaktsturen kan bokas fram till den femtonde april. Efter detta fördelar hamnkommittén de återstående nattvaktsturerna slumpmässigt.

Bokning av nattvaktstur görs genom att kontakta kansliet. Kansliet meddelar medlemmarna om deras nattvaktsturer efter den femtonde april.

Ändring av nattvaktstur

Om du byter nattvaktstur med någon annan så ber vi att du meddelar ändringen till kansliet.

 

BilagaStorlek
HSS_nattvakt_2016.pdf93.13 KB