Hamnkarta

Hamnkartan för 2016 har publicerats, den finns både som illustration och lista (pdf-bilagor nedan)  Zooma in så ser ni bättre var er båt ligger. D-bryggans numrering förnyas under våren vilket även underlättar hittande av rätt plats.

Hamnen och kansliet har jobbat under början av säsongen med att  kartlägga hamnen, identifiera båtar, få båtarna registrerade och reda ut oklara fall, men hamnkartan kan fortfarande inkludera missförstånd. En del båtar har även flyttats för att öka på funktionaliteten av hamnen. Ifall ni blivit utan plats önskar vi att ni fyller i hamnplatsansökan på nätet eller kontaktar kansliet.

1. Olympiastugan / Olympiacaféet

2. Förbindelsefärja

3. Manhattan, Skiffer café och Gulf besinstation

4. Västra Skjulet

5. Ingången till bastu och omklädningsrum

6. Klubbrestaurang och klubbrum