HSS historia

Helsingfors Segelsällskap r.f. (HSS) är Helsingfors näst äldsta och Finlands fjärde största segelsällskap. Sällskapet grundades på initiativ av styrelsemedlemmar inom HSS dåvarande enarådandesegelförening, Nyländska Jaktklubben. HSS var avsedd för den snabbt växande medelklassen som inte hade tillträde till NJK. Föreningen som hade grundats 1861 av och för de bättre bemedlade i Helsingfors. I Hufvudstadsbladet ingick en annons i september 1892 med rubriken: "Seglare Ohoj". Födelsedagen för HSS betraktas som den 7.1.1893 då guvernör Fjodor Heiden faställde sällskapets regler. De första kommodorerna Alvar Verving och Anton Moberg var båda aktiva NJK:are och Moberg var föreningens vice-kommodor. Under sitt första verksamhetsår hade HSS 65 medlemmar och 19 segelbåtar i sitt register. Trots att reglerna tillät, anslöt sig den första kvinnliga medlemmen först 1897. Under sin första säsong anordnade sällskapet fyra kappseglingar. Nästa år deltog NJK i med tolv båtar. HSS-båtar som tidigt fick berömmelse var Karl Nordblads Elinda, V. Lindholms legendariska Uno och Gunnar Hjelts Bisquit. Juniorverksamheten började först när sällskapet hade hunnit fylla 40 år, dvs. 1932. Sällskapet beställde fem Ving-båtar åt seglare som ännu inte fyllt 18 år.

Bild 1: HSS gamla klubbhus som brann 1947

Bild 2: Hajen var ett intiativ av HSS kommodor Eric Nummelin. Gunnar L. Stenbäck ritade båten 1930. Den första Hajen hette "Hajetta".

HSS har traditionellt varit en den ledande kappseglingsföreningen för mindre kölbåtar i Finland. På 1910- och 1920-talen var 22 m2 skärgårdskryssarna HSS klassen som HSS dominerade. HSS stödde aktivt klasserna genom att ställa betydande priser till klassens förfogande. HSS-båtarna dominerade ofta numerärt startlinjerna. I början på 1930-talet var HSS dåvarande kommodor Eric Nummelin, den av Gunnar L. Stenbäck 1929 konstruerade, Haj-båtens främsta förespråkare. HSS blev snabbt den ledande Haj-båtsföreningen. På 60-talet ritade storkonstruktören och HSS dåvarande sportkommodor Hans Groop H-båten på basen av diskussioner med HSS medlemmar. Prototypen till H-båten var Rolf Kokkolas Knaak II. H-båten och andra nya glasfiberkonstruktioner ersatte snabbt Hajen och andra kappseglande träbåtsklasser. I jolleklasserna arbetade HSS länge för att göra Cadet-jollen populär i Finland. Också Snipen, Lightningen och Finnjollen har varit viktiga på HSS.

.

Bild 3:Det var livlig aktivitet på HSS terasser redan 1903. Ungsholmen och Brunnsparken syns i bakgrunden.

Bild 4: Havshamnen 1913 där det nuvarande kompasstorget är beläget. Skifferholmen med färdigbyggt klubbhus och båtskjul i bakgrunden.

Hans Groop har haft ett större inflytande än någon annan vårt sällskap och vårt land, för att skapa midre, förmånliga och snabba långfärdsdugliga kappseglingsbåtar. När H-båten lanserades 1968 växte den snabbt till en av världens största kölbåtsklassser. I Finland har vi 950 byggda båtar och i världen är antalet 5000. Av dessa torde fortfarande de flesta segla.

Anda viktiga konstruktörer i sällskapet var Emil Wegelius vid det förra sekelskiftet, Einar Olofsson verkade som HSS inofficiella chefskonstruktör på 10-20-talen. Birger Slotte var detsamma på 30- och 40-talen. C.O.- Granfelt konstruerade intressanta båtar på 60- och 70-talet.

På 1990- och 2000-talen minskade HSS betydelse som kappseglingssällskap. De mest aktiva kappseglarna var HSS klassiker som fick ett stort uppsving vid sekelskiftet. Klassikerna, där den internationella 5 meters klassen och 8mR båtarna på HSS har de största flottiljerna i hela världen tävlar mera än någonsin på 2010-talet med ofta över 10 båtar per klass vid startlinjen. Också den in Finland exceptionellt stora sex meters klassen har vuxit på HSS.

Under de allra senaste åren har HSS stora satsning på juniorsegling lett till lovande resultat. De första toppseglande barnen har övergått till Skiff-segling med 29ers och olympiska 49er och 49erFX är att vänta inom kort. De internationellt tränande HSS-juniorerna har dominerat ranking-listor under de senaste åren vilket bådar gott för den vuxna elitseglingen på HSS inom de närmaste åren.

Är du intresserad av HSS historia? Har du dokument, bilder eller föremål som hänför sig till sällskapeta historia. HSS Historia och traditionskommitté arbetar under Henrik Knif's ordförandeskap. Den viktigaste uppgiften för kommittén är att bygga upp HSS arkiv samt lägga grunden till HSS 125-års historik som publiceras år 2018. Skicka email till hss@hss-segel.fi

HSS i Wikipedian.

En personlig hågkomst av Rolf Kokkola från hans 60-år tid som HSS-medlem