HSS uthamnar

Till segelsällskapets medlemmars förfogande står utfärds- och etapphamnarna Andö och Getören. Båda hamnarna har sin värd och värdinna och de förvaltas av hamnkommittén.

Andö - Ingå skärgård

Andö ligger i Ingå intill den såkallade olympiafarleden, nära Bågaskär. Du kan lägga till vid brygga, boj eller moringar. På ön finns bastu och en seglarstuga med kokmöjlighet. För den som hellre grillar finns en utegrill. Hamnen är skyddad för allt utom hård ostlig vind. Andö är en juvel bland skärgårdshamnarna. Andö är mycket skyddad mot de flesta vindar, vid hårda ostliga vindar är det särskilt lockande att styra stäven mot Andö på fredag eftermiddag, även mindre båtar hinner fram före mörkrets inbrott. Vid ostliga vindar skyddas hamnen av den nya pontonen. 

 

Getören - Borgå skärgård

Getören ligger i Borgå skärgård, i Onasarkipelagen öster om Helsingfors och Sibbofjärden. Ön är i sin helhet i sällskapets ägo. Även på Getören finns bastu, en seglarstuga med kokmöjlighet och flera grillplatser. Du kan välja mellan tre bryggor med bojar: en i väst, en i syd och en i ost. Bryggorna är alltså strategiskt placerade runt holmen för att ge skydd i alla vindriktningar.

 

 

Sköt om dina uthamnar!

  • Uthamnarna sköts enligt sjävbetjäningsprincipen.
  • Det betyder att alla själva tar hand om skräp och avfall och att bastun lämnas städad med minst lika mycket upphuggen ved som där fanns då du kom.
  • Till sällskapets anda hör att båtar som lägger till hjälps vid förtöjning
  • Alla som besöker uthamnarna antecknar besöket och fortsatt rutt i gästboken. 
  • Du kommer in i bastu och seglarstuga med egen nyckel, som alla medlemmar har rätt att lösa ut mot pant i sällskapets kansli på Skifferholmen.
  • Avgifter enligt rådande lista