HSS gästhamn

Helsingfors Segelsällskap R.f /( HSS ) erbjuder gästplatser i sin hamn på Skiffergrundet genom hela sommaren med full service. Gästplatserna är belägna vid en betongpontonbrygga med bojförtöjning. Alla gästplatser är försedda med både el och vatten. 

 

Gästhamnsinfo:

- Gästplatser i hamnen E1-E9

- Djup på gästplatser 3-4m

 

Service i gästhamnen:

- El samt vatten

- Dusch- samt tvättmöjligheter

- Tvämaskin samt torktumare

- Bastu kan bokas separat

- Förbindelsefärja (5 min. överfart)

- Servicestation Gulf

- Septitömning

- Restaurang Boat House

- Rastaurang Skiffer

Gästhamnsavgift:

- 32 eur per dygn eller 126eur per vecka

- betalas till kansliet eller till Gulf-stationen

HSS idkar gästhamnsverksamhet för att finansiera sällskapets verksamhet. Kom ihåg att meddela kansliet om din hamnplats är ledig under en längre tid än tre dagar så att den kan utnyttjas i gästhamnverksamheten.