Besiktning 2016

Grundbesiktning

Grundbesiktning bör göras vart femte år eller då båten är ny i klubben, också ifall båten byter ägare inom klubben. Grundbesiktningen börjar med Skrovbesiktning före båten sjösätts. De båtar som ligger uppe på HSS har blivit skrovbesiktigade av besiktningsnämnden. De båtar som ligger uppe på annat håll bör sköta om själv att båten blir skrovbesiktigad före den sjösätts av någon besiktningsman som inte behöver vara HSS besiktningsman, men bör har sin besiktningsmannalicens i kraft. Grundbesiktningen slutförs då båten är seglingsklar med all besiktningsutrustning ombord.

Årsbesiktning bör göras varje år då båten är sjösatt och seglingsklar med all besiktnings utrustning ombord, senast 4.7.2016.

Grund- och årsbesiktningarna börjar på HSS den 16.5. mellan kl. 16.00-19.00 och fortsätter alla måndagar fram till den 4.7.

Anmälningslistor finns på kansliet. Önskar Du få besiktning vid annan tidpunkt eller annan plats tag kontakt med någon av klubbens besiktningsmän eller någon annan klubbs besiktningsman som har sin besiktningsmannalicens i kraft. Ifall båten blir besiktigad av en annan klubbs besiktningsman bör Du själv meddela HSS kansliet om detta. Den vita delen av Besiktninsprotokollet bör komma till HSS kansli.

En besiktgad båt har rätt att föra HSS flagga och blir införd i SBF:s båtregister.

Besiktning - allmänna direktiv

I sällskapets båtregister upptagen båt bör besiktigas varje år före utgången av juni månad. Båt som icke besiktigas inom utsatt tid stryks ur båtregistret, vilket leder till högre avgifter. Obesiktigad båt har inte rätt att föra sällskapets flagga. Endast båtar som anskaffas senare under säsongen eller som har genomgått omfattande reparationer som blir klara först senare, besiktigas efter besiktningstidens utgång.

Besiktning sker enligt Segling- och båtsport i Finlands allmänna besiktningsdirektiv.

Besiktning tillgår på följande sätt:

* Ägaren skall ta reda på vilka besiktningsregler som gäller för den egna båten eller vilken klass båten önskas besiktigas i. Info om besiktningsdirektiven fås från Seglarens Årsbok eller SBF:s hemsida.

* Se till att all utrustning finns ombord då besiktning sker. Kontrollera att eldsläckarna är granskade och att raketer och bloss är i kraft samt att lanternorna fungerar (se Seglarens Årsbok, direktiv för raketer och blåss).

* Reservera besiktningstid för din båt i kansliet och ta ut ditt besiktningsprotokoll (vita pappret) och se till att du i båten har kopian (gula pappret) och båtcertifikatet.

* Besiktningsmannen kommer till din båt och uträttar besiktningen varefter du får årets besiktningsdekal och protokollet samt båtcertifikatet undertecknat.

* Kansliet skriver ut båtcertifikat efter grundbesiktning (vart femte år). Certifikatet avhämtas på kansliet. Gällande båtcertifikat bör finnas ombord på båten.  

 

HSS besiktningsmän är:

Mika Louhivaara       mika.wilhelm92@gmail.com                     0400-925587                    2193

Olli Peltomaa             olber@hotmail.com                                 040-5843565                    5405

Peter Rosenblad       peter@rosenblad.nu                               0400-425108                      691

Satu Salmivalli          satu.salmivalli@welho.com                     040-5278809                    3297

Henrik Snellman       henrik.snellmann@shobu.fi                   0440-946150

                                   henrik.snellmann@silabs.com               050-4344418

Johan Storgårds        johan@storgards.com                             040-5100052                    5494

Tommi Tikanoja        tommi.tikanoja@welho.com                   0400-500706                    5425

 

För mera uppgifter om besiktningen kontakta:

Ernst Tillander                 ernst.tillander@gmail.com                    0400-605952               163